Turbo Centar servisna uputstva za važenje garancije, ažurirano 28.07.2017

Da bi Vaša prethodno aktivirana garancija bila važeća i validna prilikom problema sa našim proizvodom,u obavezi ste da Vi / Vaš matični servis / majstor ispostujete uputstva i pravila koja su istaknuta na nasoj web stranici:

https://turbocentar.me/upustvo-za-ugradnju-turbokompresora/
https://turbocentar.me/garancija/

U slučaju nekih nejasnoća prilikom montaže, možete se obratiti našoj tehničkoj službi na:

+382 67 737 444
+382 67 737 555
support@turbocentar.me

– Ustanoviti zašto se stari turbokompresor pokvario i otkloniti uzroke,
– Proveriti vodove za dovod i odvod ulja,
– Zameniti ulje i filtere ulja i vazduha,
– Zaptivače ne mazati diht masama.

1. Provjeriti usisnu i izduvnu instalaciju vozila. Provjeriti da li postoji propuštanje vazduha, odnosno izduvnog gasa.


2.
Očistiti cijevi i crijeva od ulja, ostataka dihtunga, prašine, prljavštine i naslaga ulja.

3. Zamijeniti filter za vazduh i ukoliko je potrebno oprati kućište filtera.


4. Pregledati priključke odvoda i dovoda ulja, očistiti ih i prilikom ugradnje ne koristiti tečne zaptivače, već samo nove orginalne dihtunge.

5. Zamijeniti ulje i filter za ulje u motoru. Pridržavati se fabričkih preporuka o kvalitetu ulja.

6. Prekontrolisati stanje brezona i da li postoje pukotine na veznoj prirubnici izduvne grane.


7.
Montirati turbokompresor na izduvnu granu. Provjeriti da li je dihtung između turbokompresora i izduvne grane dobro nalegao

 


8.
Montirati priključak za odvod ulja.

9. U turbokompresor nasuti čistog ulja i polako rukom okretati rotor turbokompresora.

10. Montirati dovod ulja. Prilikom ugradnje ne koristiti tečne zaptivače.
Montirati cijev od auspuha na turbokompresor.
Provjeriti da li je dihtung dobro nalegao.

11. Upaliti motor i pustiti ga da radi na ler broju obrtaja. Prekontrolisati sve spojeve da li postoji propuštanje ulja, vazduha ili izduvnih gasova i dotegnuti spojeve ukoliko je potrebno. Koristiti vodu sa sapunicom kao pomoć za otkrivanje curenja vazduha.