Turbo Centar Services and Consumer Laws in the Montenegro

Turbo Centar garantuje za kvalitet proizvoda servisiranih u Turbo Centar-u, što se dokazuje posjedovanjem uredno popunjenog garantnog lista.

Turbo Centar prihvata odgovornost za kvarove proizvoda koji su nastali u garantnom roku, ako se dokaže da su rezultat:

neispravnih materijala,

neispravne izrade.

 

U tom slučaju Turbo Centar će reklamni proizvod:

besplatno popraviti,

zamijeniti drugim, ispravnim, u najkraćem mogućem roku.

 

Prilikom pozivanja na garanciju, kupac Turbo Centar-u mora omogućiti da:

detaljno ispita proizvod (u svom matičnom servisu u Podgorici),

istraži uzroke nastanka kvara (u svom matičnom servisu u Podgorici),

uz obavezu kupca da dostavi proizvod kao sve potrebne informacije u vezi sa nastalim problemom.

 

Turbo Centar ne prihvata odgovornost za kvarove proizvoda koji su nastali kao rezultat:

nestručne ugradnje,

neadekvatnog održavanja proizvoda,

neadekvatnog održavanja motora,

greške koje prouzrokuje neispravan motor,

Spoljna mehanička oštećenja proizvoda:

polomljene lopatice na kompresorskom kolu,

polomljene lopatice na turbinskom kolu,

oštećen rotor sa osovinom turbine,

blokada geometrijskog prstena,

oštećenje geometrijskog prstena,

nedostatak ulja,

neodgovarajuće ulje,

povišeni pritisak,

povišena temperatura izduvnih gasova,

ukoliko je proizvod ugrađen na vozilo koji kao pogonsko gorivo koristi gas,

ukoliko se proizvod ugrađuje na neodgovarajući motor,

ukoliko se proizvod ugrađuje modifikovani motor,

ukoliko je proizvod otvaralo ili pokušavao da otvori i vrši popravku lice koje nema ovlašćenja od strane Turbo Centar-a.

 

Ako Turbo Centar utvrdi da ne postoji kvar na proizvodu koji se poziva na garanciju, troškove ispitivanja proizvoda snosi kupac.

 

Turbo Cetnar isključivo snosi direktne troškove:

popravke proizvoda (u svom matičnom servisu u Podgorici),

zamjene proizvoda (u svom matičnom servisu u Podgorici).

 

Turbo Centar ne snosi direktne / indirektne troškove:

prouzrokovane neispravnim proizvodom.

 

Kupac je saglasan da sam snosi troškove poput:

oštećenja vozila,

oštećenja motora,

troškove skidanja proizvoda,

roškove stavljanja proizvoda,

ugradnje proizvoda,

otpreme proizvoda,

dopreme proizvoda,

Troškove stajanja:

vozila,

robe,

proizvoda,

šlepanja vozila,

izgubljene dobiti,

štete na robi,

štete prema trećim licima,

tjelesne povrede i sl.

 

Prije ugradnje turbokompresora obavezna je:

zamjena ulja u motoru,

zamjena filtera za:

ulje,

vazduh,

kontrola cijevi za:

dovod ulja,

odvod ulja ,

kontrola cijevi za izduv vazduha,

zamijena garniture dihtunga (ne koristiti pastu za dihtovanje
ili hermetik),

Servisiranje interkulera:

čišćenje,

pranje,

zamjena interkulera.